Distància: 10-5 km

Cornellá de Ll.

Dies
Hores
Minuts

REGLAMENT CURSA DE CAN MERCADER

Club d’Atletisme Can Mercader, Corresolidaris i Barcelona Voluntaria , amb la col·laboració del Ajuntament de Cornellà de Llobregat, organitzan pel proper diumenge 30 d’octubre de  2022, la CURSA DE CAN MERCADER.

Les sortides de las diferents proves es donaràn desde la Carrer Salvador Dalí 15-19 de Cornellà de Llobregat. Davant de l’entrada principal del Centre Comercial Corte Inglés

09:00 hores     CURSA OPEN 5 Y 10 KM

10:30 hores     CURSES INFANTILS

10:30              500 metres             2022-2015

10:40              500 metres             2014-2011

10:50              1.000 metres          2010-2008

La competició OPEN 5 Km se celebrarà sobre un  circuit de 5.000 metres de una volta pels carrers de la ciutat de Cornellà de Llobregat.

La competició OPEN 10 Km se celebrarà sobre un  circuit de 5.000 metres de dues voltes pels carrers de la ciutat de Cornellà de Llobregat.

SORTIDA: Per la situació actual de pandèmia i per complir els protocols marcats per les autoritats sanitàries es faran les sortides segons la normativa marcada per les autoritats , dos setmanes abans del dia de la cursa. L’organització avisarà del procediment de sortida a tots el participants.

La prova open de  5 i 10 Km, serà cronometrada per l’empresa Championchip. La cursa de 10 Km formarà part de la Lliga xipgroc.

Tots els corredors que no tinguin xip groc en propietat, se’ls donarà dorsal-xip, d’un sol ús, que no hauran de tornar a l’arribada.

El tancament de la cuses es de 1h 15 minuts després de la sortida. Passat aquest temps, el circuit s’obrirà al tràfic de vehicles i els corredors/es que vulguin continuar ho faran sota la seva responsabilitat.

El dorsal de totes les proves, s’ha de portar posat en una zona visible. Estarà prohibit participar sense dorsal. El corredor que infringeixi aquesta norma, serà desqualificat.

Aquells corredors/es que no hagin complert els 18 anys el dia de la cursa, hauran d’entregar, a la recollida del dorsal, l’autorització del pare/mare o tutor/a legal.

En cas de no participar, el corredor no tindrà dret a la devolució de l’import de la inscripció.

INSCRIPCIONS I  PREUS

La cursa infantil té un cost de 6 euros amb samarreta i medalla per tots el participants.

Preus                       

5 K                              10 € amb xip propi

10 K                            11 € amb xip propi

La samarreta de la cursa tindrà un preu de 5 euros adicionals.

Tots els corredors que no tinguin xip groc en propietat, se’ls donarà dorsal-xip, d’un sol ús, que no hauran de tornar a l’arribada amb un preu de lloguer de 2 euros.

Podran participar-hi atletes nascuts al any 2008 i anteriors. Els menors d’edat, hauran de portar omplerta una autorització per els tutors.

Al arribar al 2.000 inscrits en la cursa es tancan inscripcionsA la cursa infantil es tancarà als 300 participants.

RECOLLIDA DE DORSALS I XIPS

  • Dissabte 29 d’octubre 2022, Carrer Salvador Dalí 15-19. 08940 Cornellà de Llobregat.. 10.00-14.00 /16:00-20:00
  • Diumenge 30 d’octubre 2022, Carrer Salvador Dalí 15-19. 08940 Cornellà de Llobregat.. 8.00-8:45. Dorsales infantiles hasta las 10.15

SERVEIS                                                          

Hi haurà serveis de guarda-roba i dutxes si la normativa de sanitat ho permet.

Hi haurà dos punts d’avituallament als 5 Km i al  finalitzar la cursa.

A tots els participants se l’entregarà el avituallament i productes promocionals al finalitzar la prova.

En cas de denamar la samarreta de la prova s’entregarà a la recollida del dorsal. 

 

PREMIS

CURSES INFANTILS

Medalla per a tots/es els participants (NO HI HAURÀ PODIUM)

CURSA 5K

General absolut masculí: 1er-2on-3er

General absolut femení. 1a-2na-3a

1r Classificat masculí  i femení 0-34 anys

1r Classificat masculí  i femení 35-44 anys

1r Classificat masculí  i femení 45-54 anys

1r Classificat masculí  i femení 55-64 anys

1r Classificat masculí  i femení +65anys

CURSA 10 K

General absolut masculí: 1er-2on-3er

General absolut femení. 1a-2na-3a

1r Classificat masculí  i femení 0-34 anys

1r Classificat masculí  i femení 35-44 anys

1r Classificat masculí  i femení 45-54 anys

1r Classificat masculí  i femení 55-64 anys

1r Classificat masculí  i femení +65anys

El lliurament de trofeus començarà un cop arribats tots els participants a meta de totes les curses. Hora estimada 11:00

L’organització, no tornarà els diners de l’ inscripció una vegada feta efectiva la mateixa.

L’organització recomana als participants, fer-se una revisió mèdica i/o prova d’esforç a totes aquelles persones, que no hagin corregut una prova de similars característiques anteriorment o portin un període perllongat de temps sense fer activitat física. A tal efecte, l’organització, no es fa responsable de qualsevol patologia mèdica que pateixi el corredor durant la cursa i/o durant les hores posteriors a la finalització de la mateixa.

Certifico que estic en bon estat físic. Eximeixo de tota responsabilitat que de la participació en l’esdeveniment pogués derivar, com ara pèrdua d’objectes personals per robatori o altres circumstàncies els espònsors o patrocinadors comercials, directius, empleats, empresa organitzadora de l’esdeveniment i altres organitzadors. Renuncio a tota acció legal que pugui derivar de la participació en l’esdeveniment.

Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, com  també en els resultats en acabarla cursa, seguint la normativa establerta. També la publicació de fotografies de la cursa i la comunicació de l’organtizació via mail, així com la dels patrocinadors i col·laboradors.

La prova, es suspendrà en cas de problemes meteorològics greus.

El sol fet d’inscriure’s implica la total acceptació del present Reglament.

RECAPTACIÓ SOLIDÀRIA 

La CURSA DE CAN MERCADER destinarà 2 euros per inscripción a el programa d’Inclusió esportiva: Paratriatló Cornellà de Corresolidaris i Triatló Cornellà 

NORMATIVA COVID-19

La crisi sanitària de la Covid-19 fa necessària l’adopció d’una sèrie de mesures per complir els protocols marcats per les autoritats sanitàries. L’establiment i el compliment de les mesures esmentades requereix una sèrie de compromisos i formes d’actuació per part, fonamentalment, de l’organització i els participants. La lectura i acceptació del present document és condició indispensable per participar en el present esdeveniment. Com a participant en l’esdeveniment esportiu declara i manifesta:

1.- Que és coneixedor/a de les mesures que prendrà l’organització, amb relació a la presència i participació en la competició generada, a conseqüència de la crisi sanitària causada per la propagació de la malaltia covid-19.

2.- Que es compromet a complir les directrius o seguir les recomanacions, així com les instruccions que siguin donades per les autoritats esportives o el personal d’organització presents a la competició amb relació a les mesures per evitar contagis per covid-19.

73.- Que es compromet a no participar ni prendre part en l’esdeveniment en el cas que pateixi símptomes que puguin ser compatibles amb el contagi de la covid-19. Això resulta extensiu, igualment, als casos en què els símptomes fossin soferts per tercers amb qui la persona participant tingui o hagi tingut un contacte del qual, objectivament, pogués derivar-se un contagi.

4.- Que, en cas que tingui coneixement d’estar afectat pel virus de la covid-19,es compromet a no anar a l’esdeveniment ni prendre-hi part (ni en les accions relacionades amb la cursa, fira, recollida de dorsals, etcètera) en la mesura que les autoritats sanitàries no manifestin que la participació no comporta un risc, o bé per a la seva persona, o bé per a la resta de les persones assistents amb les quals hagi pogut tenir contacte.

5.- Que té el coneixement, accepta i assumeix que, en l’actual estat i context, hi ha un objectiu risc de contagi de covid-19 amb les conseqüències que d’això es puguin derivar per a la seva persona en termes de salut o problemes que, fins i tot, poden arribar a ocasionar-li la mort.

6.- Que accepta que l’organitzador de l’esdeveniment adopti les mesures que s’indiquen al document (guia) que té publicat, a fi d’establir un escenari de seguretat raonable en l’esdeveniment. En aquest sentit, es fa constar que el titular de l’esdeveniment, en el curs de l’organització i execució de la cursa, pot adoptar les mesures o decisions que siguin necessàries amb relació a l’establiment o aplicació de les mesures que es contenen al document (guia) publicada o qualssevol altres que tinguessin per finalitat dotar la prova d’un entorn segur en termes d’evitar contagis per covid-19.

7.- Que, en cas que resulti contagiat/ada per covid-19, exonera l’organitzador de l’esdeveniment de qualsevol responsabilitat amb relació als possibles danys o perjudicis que se’n puguin derivar per a la seva persona.

8.- Que accepta que si fos necessari adoptar mesures o decisions per part de l’organitzador de l’esdeveniment amb l’objectiu de preservar la salut de les persones en el curs de la competició, no es podran considerar incomplertes les obligacions essencials contretes per aquest, per la qual cosa no es pot exigir el pagament de quantitats, indemnitzacions o devolució de preus o imports en concepte d’inscripció o drets de participació o costos que hagi tingut l’esportista o el seu club.

9.- Que accepta que si es mostrés, per la seva banda, una conducta o comportament d’inobservança o incompliment de les ordres i instruccions del personal d’organització amb relació a les mesures de seguretat per evitar contagis per covid-19, pot ser objecte d’exclusió o desqualificació de l’esdeveniment per decisió de qui actuï com a autoritat esportiva (àrbitres o responsables de l’organització).

10.- Que accepta que les mesures de caràcter esportiu exposades a l’apartat anterior s’entenen sens perjudici d’altres responsabilitats que pogués arribar a assumir davant les autoritats competents (els òrgans disciplinaris federatius inclosos) a conseqüència d’una conducta o comportament d’inobservança o incompliment de les ordres i instruccions que siguin aplicables, o bé en l’àmbit esportiu-federatiu, o bé en altres àmbits diferents.

11.- Que en cas que es tingui coneixement d’algun positiu de covid-19 —o se’n detecti algun— d’algun/a participant el dia de l’esdeveniment, si així ho requerissin les autoritats sanitàries, cal que se’ls posi a l’abast la informació de les dades personals, per procedir a fer la traçabilitat amb les persones que hagin pogut tenir contacte amb la persona afectada per covid-19.

 

Organització: info@corresolidaris.org

INSCRIPCIONS

www.xipgroc.cat

INSCRIPCIONS I  PREUS

Les inscripcions podran ser tramitades a través de portal  www.xipgroc.cat

PREUS

Curses infantils: 6 € (samarreta i medalla per tots el participants).

Curses open:

5 KM: 10 € amb xip propi ó 12 € amb dorsal-xip d’un sol ús.

10 KM: 11 € amb xip propi ó 13 € amb dorsal-xip d’un sol ús.

LA SAMARRETA DE LES CURSES OPEN TINDRAN UN PREU DE 5 € ADDICIONALS.

Les inscripcions amb samarreta es tacan el dijous 20 d’octubre de 2022 a les 00:00 hores.

Les inscripcions es tancan el divendres 28 d’octubre a las 00:00

RECORREGUT

La cursa de 10 km són dues voltes al mateix circuit.

El circuit ha estat dissenyat amb només 3 metres de desnivell, circuit ràpid si vols aconseguir la teva millor marca i accessible per a tot tipus de corredors.

Circuit cursa can mercader

Circuit 5 K

MES INFORMACIÓ A:

BLOG MALDITO

 

RECOLLIDA DE DORSALS I XIPS

  • Dissabte 29 d’octubre 2022, Carrer Salvador Dalí 15-19. 08940 Cornellà de Llobregat.. 10.00-14.00 /16:00-20:00
  • Diumenge 30 d’octubre 2022, Carrer Salvador Dalí 15-19. 08940 Cornellà de Llobregat.. 8.00-8:45. Dorsales infantiles hasta las 10.15

 

SERVEIS

Dutxes a 100 metres de la sortida

A la sortida hi ha servei de guarda-roba.

Avituallament líquid cada 5000 metres y líquid i avituallemt final

Servei de llebres de Corresoldiaris. 4.00/4.30/5.00/5.30/6.00

CÓM ARRIBAR?

  • Metro: L5  Gavarra (15 min caminant)
  • FGC: Almeda (a 200 metres de la sortida)
  • Bus: L12, L52, L85, 95
  • Cotxe: Sortida 15 Ronda de Dalt

 

PROGRAMA D’ACTIVITATS

 

En breu publicarem totes les activitats i horaris que hem preparat de forma paral·lela perquè passis una matinada inolbidable a Cornellà de Llobregat.

Avituallmet final

Zumba

I moltes sorpreses més…..