Apunta´t a la …

9ª MARATÓ DE RELLEUS
PER EQUIPS
ELS 7K DEL RIU I CAMINADA

24 DE ABRIL DE 2022

A BENEFICI DEL PROGHRAMA

CORRESOLIDARIS ESPORT INCLUSIU

PROGRAMA D’INCLUSIÓ ESPORTIVA AL TRIATLÓ

 

Distància: 7km

Cornellá de Ll.

Dies
Hores
Minuts

RECOLLIDA DE DORSAL

Dissabte 23 d'abril, Estadi Municipal Atletisme Cornellà de 16:00 a 20:00. Avenida Llobregat, 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona.

Al costat de la sortida Diumenge 24 d'abril,

 

RECORREGUT

REGLAMENT

Corresolidaris, amb la col·laboració del Ajuntament de Cornellà de Llobregat, organitza pel proper diumenge 24 de abril de 2022 la 9ª MARATO DE RELLEUS PER EQUIPS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.

La competició se celebrarà sobre un circuit de 3.516 metres de dues voltes (Total 7.032 metres). Veure recorregut

REGLAMENT 7 KM/CAMINADA

La sortida de la prova de 7 K, es donarà a les 9,00 hores al Carrer del Rugby de Cornellà de Llobregat, situada al costat de les Pistes d’Atletisme  Cornellà de Llobregat. Temps màxim per fer la prova 45 minuts.

La prova de 7 Km, serà cronometrada per l’empresa Championchip i formarà part de la Lliga Internet.

Tots els corredors que no tinguin xip groc en propietat, se’ls donarà dorsal-xip, d’un sol ús, que no hauran de tornar a l’arribada.

 La CAMINADA DE 10-5 Km en un  circuit de 5.000 ó 10.000 metres aproximadament per la vorera del riu Llobregat.  SORTIDA: (10:00) a 20 metres de la sortida

La inscripció de la cursa de 7 km té un cost de 12 €., als propietaris del xip groc (inlcou  bufanda de coll de regal+butifarra+beguda+Rosa de Sant Jordi)

En cas de haver de llogar-lo (xip blanco dorsal amb xip), aquest tindrà un cost de 2€ (inscripció + lloguer de xip o dorsal amb xip = 14€). En cas de donar xip de lloguer s’haurà de retornar al finalitzar la cursa.  

La caminada te un cost de 8 euros i (inlcou  bufanda de coll de regal+butifarra+beguda+bossa del corredor)

La Samarreta Solidaria de Corresoldiaris tindrà un cost de 20,00 euros (iva inclòs) i serà opcional la seva compra. El 100% de la recaptació anirà destinada al programa CORRESOLIDARIS EN ACCIÓ. Es destinarà a teràpies per afectats d’enfermetats minoritàries .

Al arribar al 350 inscrits en la cursa 7K es tancan inscripcions.  La caminada també tè un màxim de 250 participants.

Les inscripcions d'equips es tacan el dimarts 19 a les 23:59 hores d'abril  ó al arribar a 200 equips.

La Cursa de 7 Km i caminada tancarà isncripcions el dijous 21 d'abril a les 23.59 hores.

PREMIACIÓ INDIVIDUAL

5 PRIMERS CLASSICATS MASCULÍ

5 PRIMERES CLASSIFICADES FEMENÍ

MARATÓ PER EQUIPS

La sortida de la Marató per Equips, es donarà a les 9:45 hores al Carrer del Rugby de Cornellà de Llobregat, situada al costat de les Pistes d’Atletisme  Cornellà de Llobregat. Temps màxim per fer la prova 4 hores 30 minuts.

Equips que hi participin per 1ª vegada 90 € 

Equips que van participar a la passada edició 80 € , data límit per inscriure el 28 de febrer ,demanant codi descompte al mail info@corresolidaris.org 

Un cop es faci la inscripció de l’equip, l’organització farà arribar al responsable del mateix, un document que haurà d’omplir amb les dades dels corredors de l’equip. Aquest document, és obligatori omplir-lo i retornar-lo abans del 20 d'abril a les 24.00 hores.

Les inscripcions es tacan el dimecres 20 d'abril ó al arribar a 200 equips.

S’utilitzarà un únic xip blanc per equip (que ho facilitarà l’organització), que es tornarà en acabar la competició. El xip, es durà a la mà/canell amb la goma que es proporcionarà a cada equip. Les catifes lectores, estaran instal·lades sobre de taules, de manera que abans d’acabar cada relleu, s’haurà de passar el xip per sobre de les mateixes perquè quedi registrada cada volta. L’equip que perdi el xip o no li surti registrada una volta, serà desqualificat. Important, cap corredor/a haurà de córrer amb el seu xip groc, haurà de treure-se’l abans de fer la seva corresponent relleu.

Tots els components del equips, podran participar gratuïtament a la cursa individual  7k , que es realitzarà prèviament (09:00) a la Marató per equips. Per participar, el responsable del equips, demanarà a l’organització el codi d’inscripció gratuita del corredores que la vulguin fer, abans del dia 22 de abril. La cuota máxima d'inscrits serà de 150 participants, en ordre de demanda de plaça.

Els corredors/es de la Marató per Equips , seran obsequiats amb una Bufanda Coll, entrepà de botifarra (amb previ avis, tonyina i possibilitat de pà sense gluten) i refresc.

Els equips estaran formats per sis corredors/res, els quals podran fer el relleu, per l’ordre que ells acordin el mateix dia de la prova. Els equips, podran portar carpes demanant permís a l’organització (info@corresolidaris.org)

PREMIACIÓ PER EQUIPS

MIXT (amb la proporció de 3/3 o 4/2 de diferent sexe)

PRIMER - SEGÓN I TERCER CLASSIFICATS

FEMENÍ (totes les components seran dones)

PRIMER - SEGÓN I TERCER CLASSIFICATS

EMPRESES  (Equips d'empreses sense tenir en compte el sexe dels components)

PRIMER - SEGÓN I TERCER CLASSIFICATS

GENERAL (Tots els equips que no cumpleixen les especificacions de mixtes)

PRIMER - SEGÓN I TERCER CLASSIFICATS

LOCAL (Equips d'entitats, clubs o empreses locals, sense tenir en compte el sexe dels components)

PRIMER MASCULÍ

PRIMER FEMENÍ

PRIMER MIXTE

RECOLLIDA DE DORSALS I XIPS

  • Dissabte 23 de abril 2022,  16:00-20:00
  • Diumenge 24 de abril 2022, . 7.30-8:45

Pistes Atletisme Cornellà de Llobregat. Avenida Llobregat, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona

SERVEIS                                                          

Hi haurà serveis de dutxes, vestuari i guarda-roba si la normativa de sanitat ho permet.

Hi haurà dos punts d'’avituallament.

NORMATIVA GENERAL

 El dorsal de totes les proves, s’ha de portar posat en una zona visible. Estarà prohibit participar sense dorsal. El corredor que infringeixi aquesta norma, serà desqualificat.

Aquells corredors/es que no hagin complert els 18 anys el dia de la cursa, hauran d’entregar, a la recollida del dorsal, l’autorització del pare/mare o tutor/a legal.

Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al fins 15 minuts després de coneguda la classificació o produir-se l’incident.

L’organització, no tornarà els diners de l’ inscripció una vegada feta efectiva la mateixa.

L’organització recomana als participants fer-se una revisió mèdica i/o prova d’esforç a totes aquelles persones que no hagin corregut una prova de similars característiques anteriorment o portin un període perllongat de temps sense fer activitat física. A tal efecte, l’organització no es fa responsable de qualsevol patologia mèdica que pateixi el corredor durant la cursa i/o durant les hores posteriors a la finalització de la mateixa.

Certifico que estic en bon estat físic. Eximeixo de tota responsabilitat que de la participació en l’esdeveniment pogués derivar, com ara pèrdua d’objectes personals per robatori o altres circumstàncies els espònsors o patrocinadors comercials, directius, empleats, empresa organitzadora de l’esdeveniment i altres organitzadors. Renuncio a tota acció legal que pugui derivar de la participació en l’esdeveniment.

Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, com  també en els resultats en acabarla cursa, seguint la normativa establerta. També la publicació de fotografies de la cursa i la comunicació de l’organtizació via mail, així com la dels patrocinadors i col·laboradors.

La prova, es suspendrà en cas de problemes meteorològics greus.

El sol fet d’inscriure’s implica la total acceptació del present Reglament.

NORMATIVA COVID-19

Per la situació actual de pandèmia i per complir els protocols marcats per les autoritats sanitàries es faran les sortides segons la normativa marcada, dos setmanes abans del dia de la cursa. L’organització avisarà del procediment de sortida a tots el participants.

La crisi sanitària de la Covid-19 fa necessària l’adopció d’una sèrie de mesures per complir els protocols marcats per les autoritats sanitàries. L’establiment i el compliment de les mesures esmentades requereix una sèrie de compromisos i formes d’actuació per part, fonamentalment, de l’organització i els participants. La lectura i acceptació del present document és condició indispensable per participar en el present esdeveniment. Com a participant en l’esdeveniment esportiu declara i manifesta:

1.- Que és coneixedor/a de les mesures que prendrà l’organització, amb relació a la presència i participació en la competició generada, a conseqüència de la crisi sanitària causada per la propagació de la malaltia covid-19.

2.- Que es compromet a complir les directrius o seguir les recomanacions, així com les instruccions que siguin donades per les autoritats esportives o el personal d’organització presents a la competició amb relació a les mesures per evitar contagis per covid-19.

73.- Que es compromet a no participar ni prendre part en l’esdeveniment en el cas que pateixi símptomes que puguin ser compatibles amb el contagi de la covid-19. Això resulta extensiu, igualment, als casos en què els símptomes fossin soferts per tercers amb qui la persona participant tingui o hagi tingut un contacte del qual, objectivament, pogués derivar-se un contagi.

4.- Que, en cas que tingui coneixement d’estar afectat pel virus de la covid-19,es compromet a no anar a l’esdeveniment ni prendre-hi part (ni en les accions relacionades amb la cursa, fira, recollida de dorsals, etcètera) en la mesura que les autoritats sanitàries no manifestin que la participació no comporta un risc, o bé per a la seva persona, o bé per a la resta de les persones assistents amb les quals hagi pogut tenir contacte.

5.- Que té el coneixement, accepta i assumeix que, en l’actual estat i context, hi ha un objectiu risc de contagi de covid-19 amb les conseqüències que d’això es puguin derivar per a la seva persona en termes de salut o problemes que, fins i tot, poden arribar a ocasionar-li la mort.

6.- Que accepta que l’organitzador de l’esdeveniment adopti les mesures que s’indiquen al document (guia) que té publicat, a fi d’establir un escenari de seguretat raonable en l’esdeveniment. En aquest sentit, es fa constar que el titular de l’esdeveniment, en el curs de l’organització i execució de la cursa, pot adoptar les mesures o decisions que siguin necessàries amb relació a l’establiment o aplicació de les mesures que es contenen al document (guia) publicada o qualssevol altres que tinguessin per finalitat dotar la prova d’un entorn segur en termes d’evitar contagis per covid-19.

7.- Que, en cas que resulti contagiat/ada per covid-19, exonera l’organitzador de l’esdeveniment de qualsevol responsabilitat amb relació als possibles danys o perjudicis que se’n puguin derivar per a la seva persona.

8.- Que accepta que si fos necessari adoptar mesures o decisions per part de l’organitzador de l’esdeveniment amb l’objectiu de preservar la salut de les persones en el curs de la competició, no es podran considerar incomplertes les obligacions essencials contretes per aquest, per la qual cosa no es pot exigir el pagament de quantitats, indemnitzacions o devolució de preus o imports en concepte d’inscripció o drets de participació o costos que hagi tingut l’esportista o el seu club.

9.- Que accepta que si es mostrés, per la seva banda, una conducta o comportament d’inobservança o incompliment de les ordres i instruccions del personal d’organització amb relació a les mesures de seguretat per evitar contagis per covid-19, pot ser objecte d’exclusió o desqualificació de l’esdeveniment per decisió de qui actuï com a autoritat esportiva (àrbitres o responsables de l’organització).

10.- Que accepta que les mesures de caràcter esportiu exposades a l’apartat anterior s’entenen sens perjudici d’altres responsabilitats que pogués arribar a assumir davant les autoritats competents (els òrgans disciplinaris federatius inclosos) a conseqüència d’una conducta o comportament d’inobservança o incompliment de les ordres i instruccions que siguin aplicables, o bé en l’àmbit esportiu-federatiu, o bé en altres àmbits diferents.

11.- Que en cas que es tingui coneixement d’algun positiu de covid-19 —o se’n detecti algun— d’algun/a participant el dia de l’esdeveniment, si així ho requerissin les autoritats sanitàries, cal que se’ls posi a l’abast la informació de les dades personals, per procedir a fer la traçabilitat amb les persones que hagin pogut tenir contacte amb la persona afectada per covid-19.

Organització: info@corresolidaris.org

INSCRIPCIONS

www.xipgroc.cat y www.corresolidaris.org

info@corresolidaris.org 

Equips que hi participin per 1ª vegada 90 € 

Equips que van participar a la passada edició 80 € , data límit per inscriure el 28 de febrer ,demanant codi descompte al mail info@corresolidaris.org 

Un cop es faci la inscripció de l’equip, l’organització farà arribar al responsable del mateix, un document que haurà d’omplir amb les dades dels corredors de l’equip. Aquest document, és obligatori omplir-lo i retornar-lo.

Les inscripcions es tacan el dimarts 19 a les 23:59 hores d'abril  ó al arribar a 200 equips.

La Cursa de 7 Km i caminada tancarà isncripcions el dijous 21 d?abril a les 23.59 hores.

SERVEIS

 

Estadi Municipal Atletisme Cornellà: En aquesta instal·lació, hi haurà serveis de guarda-roba i dutxes La sortida, estarà situada a 50 mts.

A la sortida hi ha servei de guarda-roba.

Avituallament líquid 3500 metres y líquid i entrepà a l'arribada.

Els equips tenen la possibilitat de demanar un espai a la sortida per instal·lar una carpa durant l'acte.

 

ZONA PRIVADA EQUIPS

 

Des d'aquesta pantalla podràs entrar a la teva zona privada d'equips. Hi podràs:

1. Actualitzar les dades dels components de l'equip
2. Enviar les dades a l'organització
3. Indicar-nos si necessites espai per a carpa o no
4. Afegir als corredors que vulguin fer la cursa de 7 km gratuïta
5. Indicar-nos la beguda i menjar que en desitges
6
. Etc.

https://www.corresolidaris.org/inscripcion/


 

Carrito de compra